Saturday, December 25, 2010

हास्य कविता - शैल चतुर्वेदी (Hasya Kavita by Hasya Kavi Shail Chaturvedi)

हास्य कविता -  शैल चतुर्वेदी (Hasya Kavita by Hasya Kavi Shail Chaturvedi)


Name of the Poem : ' Car aur Sarkar !'
Name of the Poet   :  Hasya Kavi Shri Ashok Chakradhar
Genre                     :  Hasya Kavita (हास्य कविता  - Funny Poem in Hindi)
Copyright               :  Original Author / Poet / Publisher
Popular Tags           : हास्य कविता, Shail Chaturvedi, hasya kavi, funny hindi poem, शैल चतुर्वेदी , hasya kavita